Birdie Guide-project

Birdie Guide Goese Golf

Birdie Guide Edese Golfclub

Birdie Guide De Batouwe

Birdie Guide Oosterhoutse Golfclub

De Goese Golf

Domburg

De Batouwe Oosterhoutse Golf Club

De belangrijkste doelstelling van Topgolf is om in nauwe samenwerking met het management van golfbanen of het bestuur van de clubs te komen tot een herkenbare, originele en professionele baangids. Hiervoor is gezamenlijk de standaard baangids ontwikkeld "Birdie-guide". De Baan heeft in die opzet de keuze uit:
- een gratis oplage met reclame-uitingen
- een betaalde oplage.

Veel golfbanen in Nederland en BelgiŰ maken inmiddels gebruik van de diensten van Topgolf Media en hebben een actuele baangids op de balie staan.

Als een gids moet worden gewijzigd of wanneer de oplage is uitverkocht wordt in goed overleg een nieuwe en actuele versie geleverd, zodat de continu´teit is verzekerd. Sommige banen zijn al aan hun 5e uitgifte bezig.

De uitvoering van de werkzaamheden in een Birdie-guideproject worden zoveel mogelijk door Topgolf Media verricht, waarbij de Baan/Club enerzijds een controlerende rol vervult en anderzijds waar nodig een ondersteunende.

De realisatie van een Birdie-guideproject kent een viertal fasen, te weten:

De voorbereiding
Hieronder vallen onder meer een aantal gezamenlijke activiteiten zoals, aankondiging van de uitgifte, het vaststellen van de wijze en de omvang van de advertentiewerving en de vormgeving. Meestal kiest de baan voor een gids in combinatie met advertenties. Verder de invulling van het draaiboek met een planning van de oplevering en een samenwerkingsovereenkomst.
De Advertentiewerving
In goed overleg werft Topgolf de adverteerders voor de baangids. Eigen leden, sponsoren en relaties van de Baan genieten daarbij de voorkeur, immers de gids is ook een visitekaartje voor hen. 
Een tweede mogelijkheid is dat de Baan een vaste bijdrage opneemt in de overeenkomsten met sponsoren en bedrijfsleden. Hierdoor is continu´teit in de uitgifte van de baangids zekergesteld en verloopt de realisatie makkelijker en sneller. Vaak komt een combinatie voor van bijdragen omdat een het sponsorbestand zich regelmatig wijzigt.  Een derde mogelijkheid is dat Topgolf een offerte uitbrengt waarbij de Baan zelf beslist of in de gids reclame-uitingen worden opgenomen en daarvan de werving ook desgewenst zelf verzorgt.
De Technische realisatie
Hieronder vallen alle werkzaamheden van Topgolf voor het vervaardigen van de baangids zelf, zoals het opmaken van de werktekeningen, het inmeten en digitaliseren van de holes en het parcours.Samen met de Baan worden de infoteksten en andere infopagina's ingevuld.
De Oplevering
Na het drukken en afwerken wordt de gids afgeleverd op de Baan voorzien van de nodige presentatie hulpmiddelen. Topgolf verzorgt tenslotte nog de follow-up naar de adverteerders.

 

De gids wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, met gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen, waardoor een grote mate van nauwkeurigheid wordt gerealiseerd. Het maximale aantal pagina's voor een standaard baangids met 27 holes is 64, voor een 18 holesbaan 48 en voor 9 holes 30.

De Baan/Club kan ook kiezen voor een bijzondere uitgifte, bijvoorbeeld met naast iedere hole een aparte bladzijde met een vergrote green, al of niet met sectorverdeling en daarbij bijvoorbeeld een advertentie-inlay voor de holesponsor. Ook bestaat de mogelijkheid voor een eenvoudige versie.

Voor het uitbrengen van dergelijke baangidsen gelden afwijkende voorwaarden en is extra overleg vooraf nodig